April 16, 2015

Bab bab lan urutane nulis layang (Bahasa Jawa)

loading...
Sama seperti di artikel sebelumnya tentang pelajaran bahasa jawa, saya akan memberikan artikel selanjutnya tentang bagaimana dan urut urutannya menulis surat atau layang dalam bahasa jawa. berikut adalah artikel yang kmai berikan.

Baca juga : Macem Macem Layang (surat) - Bahasa Jawa

Bab bab lan urutane nulis layang (Bahasa Jawa)
Bab bab lan urutane nulis layang (Bahasa Jawa)

Bab bab kang wigati nalika nulis layang kudu nggatekake : 

 1. Panulise jeneng kang dituju kudu genep lan jelas
 2. Panulise papan/alamat dununge sing arep dikirimi layang uga kudu jelas / cetha lan jangkep (yen perlu diwenehi kode pos).
 3. Asal panggonan lan tanggal. Ditulis ing pucuk dhuwur sisih tengen. Nerangake saka ngendi lan kapan layang kuwi digawe.
 4. Panulise paprenah lan tembung tandha pakurmatan kudu bener manut pranatan sing lumaku.
 5. Dluwang / kertas, amplop lan mangsi milih sing jelas ( Aja sembarangan).

Urut urutane nalika nulis layang yaiku :

 1. Titi mangsa / papan yaiku perangane layang  sing mratelake ing ngendi lan kapan layang kasebut ditulis / digawe. Papan panggonan nulis. Titi mangsa bisa katulis ana ing pojok tengen dhuwur uga bisa ing ngisor pojok tengen sadhuwure paprenah.
 2. Adangiyah / adawiyah  yaiku perangan layang kang mratelake marang sapa layang ditujokake utawa isi tujuan layang kang ditulis / dikirimake.

  Umpamane : Katur bapak saha ibu ing dalem, marang kancaku sing dak tresnani lsp.
  Biasane ditulis ing njabane amplop, uga sajroning layang ditulis maneh.
 3. Satata basa, yaiku mratelake marang sapa layang iku dikirimake. Upamane : katur bapak saja ibu ing ndalem, kanggo kadangku ing Malang, kanggo kancaku sing dak tresnani. Lsp. Kang lumrah ditulis ing jabane amplop uga ditulis ing layang panggonane ing dhuwur.

  Satata basa uga parangan layang kang mratelake pandonga, pamuji, pakurmatan kanggo sing dikirimi malang, kayata :
  - Ingkang sembah sungkem (kanggo simbah)
  - Ingkang sembah pangebekti (kanggo wong tuwa/guru)
  - Ingkang taklim (kanggo sapada pada)
  - Salam taklim (kanggo paprenah luwih enom)
  - Kang pamuji slamet, (Kanggo anak/putu).
 4. Purwaka basa/pambuka yaiku perangane laying kang mratelake isi kabar kaslametan utawa perangan sadurunge isine laying biasane isi atur pambagya, wilujeng .

  Tuladha : Sareng serat punika kula ngaturi pirsa bilih kula tansah ginanjar wilujeng pinayungan gusti kang murbeng dumadi. Mugi bapak saha ibu ugi makaten. Amin.
 5. Surasa basa/isi layang yaiku perangane laying kang maratelake isine laying utawa kang dadi wigatining layang.

  Tuladha :
  Kajawi punika kula badhe matur, sekedhap malih kula badhe UAS/Ulangan Akhir Semester ingking badhe kalakasanakaken tanggal 10 ngantos 15 Desember 2010.
 6. Wusana Basa/pantup yaiku parangane layang kang wujud ukara utawa pungkasaning layang kang isine nyuwun pangapura ugu nyuwun balesan.

  Tuladha :
  Cekap semanten atur kawula, bilih wonten atur kirang mrayogani penggalih kula nyuwun agunge samudra pangaksami.
 7. Paprenah yaiku parengane layang kang mratelake sapa utawa kaprenah apa kang gawe layang. Utawa sesambunge antaraning sing kirim layang .
 8. Tandha tangan/tapak asta lan asma panyerat yaiku perangan kang nyethakake tapak asta sing kirim layang lan ditulis kenenge kanthi lengkap.

Rangkuman Urutane nulis layang :


Urut urutane nalika nulis layang Pengertiane :
Titi mangsa / papan Perangane layang  sing mratelake ing ngendi lan kapan layang kasebut ditulis / digawe.
Adangiyah / adawiyah perangan layang kang mratelake marang sapa layang ditujokake utawa isi tujuan layang kang ditulis / dikirimake.
Satata basa mratelake marang sapa layang iku dikirimake.
Purwaka basa/pambuka  perangane laying kang mratelake isi kabar kaslametan utawa perangan sadurunge isine laying biasane isi atur pambagya, wilujeng .
Surasa basa/isi layang Perangane laying kang maratelake isine laying utawa kang dadi wigatining layang.
Wusana Basa/pantup Parangane layang kang wujud ukara utawa pungkasaning layang kang isine Nyuwun pangapura ugu nyuwun balesan. 
Paprenah  Parengane layang kang mratelake sapa utawa kaprenah apa kang gawe layang.  
Tandha Perangan kang nyethakake tapak asta sing kirim layang lan ditulis kenenge kanthi lengkap


Trimakasih sekian artikel dari kami dengan judul "Bab bab lan urutane nulis layang (Bahasa Jawa)" Semoga bermanfaat bagi anda dan semuanya. 
loading...

Berkomentar dengan sopan dan benar, trimakasih.