December 7, 2014

Contoh Cangkriman Bahasa Jawa

loading...
hari ini saya akan memberikan artikel bahasa jawa dengan judul "Contoh Cangkriman Bahasa Jawa" di artikel ini saya akan memberikan beberapa contoh Cangkriman bahasa jawa dalam bahasa indonesia cangkriman adalah tebak tebakkan. berikut adalah artikelnya

Contoh Cangkriman Bahasa Jawa
Illustrasi

Cangkriman Bahasa Jawa

 1. Urang Sapikul matane pira ?
  jawab : ana 6- urang, sapi, kul
 2. Sega sakepel dirubung tinggi, apa ?
  Jawab : Salak
 3. Dikethok malah dhuwur, apa ?
  Jawab : Celana
 4. Ana tulisan Arab. Macane saka ngendi ?
  Jawab : Saka Alas
 5. Ana gajah numpak becak, ketok apane ?
  Jawab : Ketok mbujuke
 6. Ngarep ireng, mburi ireng sing tengah methentheng, apa ?
  Jawab : Wong mikul areng
 7. Lampu apa  nek dipecah metu uwonge ?
  Jawab : Lampune toko sing lagi ditutup
 8. Pak bomba, pak lawa, pak peyut
  Tipak kebo amba, tipak ula dawa, tipak cempe ciyut
 9. Pitik walik saba kebon, apa ?
  Jawab : Nanas
 10. Pak demang klambi abang, nek didudul gondhal gandhul, nek disuduk manthuk manthuk, apa ?
  Jawab : Kembang gedhang = ontong
 11. Jenenge Satriya pringgondani iku sapa ?
  Jawab : Ya raden Gathutkaca, ya uleg uleg= pring bonggol didandani.
 12. Ana kapal disawat watu bisa kelem, kira kira gedhe apane ?
  Jawab : Gede omongane
 13. Yen cilik dadi kanca, yen gedhe dadi mungsuh, apa ?
  Jawab : Geni
 14. Ana kuthuk dilebokne kurungan rapet, kira kira wis ora bisa metu, disediyani pakan lan omben cukup, bareng wis satahun kuthuke ilang, menyang endi ?
  Jawab : Dadi pitik
 15. Ana 5 endoke gajah, ilang 1 dadi pira ?
  Jawab : 0 , gajah ora ngendok.

Trimakasih sekian artikel saya dengan judul "Contoh Cangkriman Bahasa Jawa" , semoga bermanfaat bagi anda. 
loading...

Berkomentar dengan sopan dan benar, trimakasih.