November 27, 2014

Contoh Text Drama Bahasa Jawa

loading...
Hari ini saya akan memberikan artikel bahasa jawa dengan judul ''Text Drama Bahasa Jawa'' Di artikel ini saya akan memberikan contoh text drama dengan judul Mburu Uceng Kelangan Deleg. Berikut.


Text Drama Bahasa Jawa
Text Drama Bahasa Jawa

Contoh Text Drama :


Mburu Uceng Kelangan Deleg

*Paraga Sandiwara Radio

(swara iring iringan gendhing)
(Slamet karo Riyadi ana latar lagi padha dolanan ndilala ana layangan pedhot)

Slamet : "E..., Di, coba delengen ing kana ana layangan pedhot!"
Riyadi : "Nendi.... ? O Iya bener, ayo padha ditututi!"
Slamet : "Lha montor montoranku karo gimwotku iki piye ?"
Riyadi : "Walah, ditinggal disik ora apa-apa"
Slamet : "Ayo, sing bias nyekel dhisik iku sing duwe lo!"


(Bocah loro padha mlayu ngoyak parane layangan sing pedhot mau)

Pak Wanto : "Kae kok ana bocah mlayu mlayu turut kebon kae sapa, bu?"
Bu Wanto : "Lare sami ngoyak layangan, pakne."
Pak Wanto : "Ngoyak layangan kok ngidak idak tanduran ing kebon. Mengko rak mati kabeh thukulane jagung kae, Kurang ajar!"

Bu Wanto : "Mangke kula elikne, Pakne!"
Pak Wanto : "Ora perlu, aku wae sing arep ngelikake!"


(Katon Slamet lan Riyadi padha mlayu ana kebone Pak Wanto, sing duwe nututi karo duka duka)

Pak Wanto : "He.... Bocah ora urus, bocah ora sopan, jagung lagi arep urip padha di idak idak, Karepmu piye ha ?"

Slamet: "Anu pak , kula boten ngidak idak jagung."
Pak Wanto : "Lha iku delengen iku bosah baseh tanduranku kok selak ora ngidak."
Riyadi : "Wong niki boten njarak kok Pak. Jane ajeng ngoyak layangan nika.."

Pak Wanto : "Kok Jarak utawa ora iku padha rasane, le. Padha padha mateni tanduran. Dhasar bocah ora mangan sekolahan!"

Slamet : "Inggih... nggih.. Pak.."


(Bocah loro padha bali karo mlayu keweden)

Ana ing latar Suradi sing liwat weruh ana montor montoran karo gimwot. Rumangsa ora ana wong, dheweke nemu barang mau.

Suradi : "Wah, ana montor montoran karo dolanan apa iki. Dakgawane wae wong ora ana sing duwe, lumayan mengko bias kanggo dolanan karo adhiku. Tur maneh aku durung tau duwe dolanan apike kaya ngene iki."

(Nalika Slamet karo Riyadi tekan latar dheweke nggoleki dolanan)

Slamet : "Lho, montor montoranku ora ana? Sapa ya sing njupuk?"
Riyadi : "Wadhuh dolanan gimwotku ya ora ana, wadhuh, aku bakal didukani bapak mengko, kojur tenan jare.."

Slamet : "Wau... wau kulo nembe dolanan motor montoran kalih gimwot, lajeng wonten layangan pedhot. DOlana kula tinggal. Layangan mboten kecepeng malah didukani Pak Wanto, amargi ngidak idak taneman jagung."

Riyadi : "Kula lajeng wangsul. Sareng dugi latar ngriki dolananipun mboten wonten... hu...h"

Slamet + Riyadi : "Ho...ho.. ateges ilang dolananky"


(Kepethik saking memetri Basa Jawi)


Trimakasih sekian artikel saya dengan judul "Text Drama Bahasa Jawa" semoga artikel yang saya berikan bermanfaat bagi anda dan semuanya.
loading...

1 komentar:

Click here for comments
November 28, 2014 at 5:21 AM ×

ndais..mulane ora usah nggragas :)

delege ilang to

Reply
avatar

Berkomentar dengan sopan dan benar, trimakasih.